• Współpraca dla artystów

Pragniemy zaznaczyć, że celem powstana galerii jest promoca sztuki jak i młodych artystów. Niemniej prezentowane prace nie powinny odbiegać w ocenie ekspertów od szeroko pojętej dobrej sztuki. Prace powinny prezentować wysoki poziom artystyczny oraz potwierdzać swoja autentyczność.

Zapraszamy do współpracy artystów chcących promować swoja twórczość. W tym celu prosimy o kontak mailowy bądź telefoniczny, oraz o przesłanie swojego portfolio wraz z wypełnonym formularzem przesłanym w korespondencji zwrotnej.  

W niezwłącznym terminie poinformujemy o chęci podjęcia współpracy.